Sedan nyåret har hyrespriserna sjunkit med nära två procent i genomsnitt i Spanien. Och på Solkusten passar svenska hyresgäster på att byta upp sig när hyrespriserna faller. Utbudet ökar av tidigare så kallade turistlägenheter för korttidsuthyrning blir till vanliga hyresrätter på grund av färre turister.

Fram till covid-19-pandemin hade hyrespriserna ökat i Spanien. Nu blir det billigare att hyra en bostad. I januari minskade hyrespriserna generellt med 1,8 procent jämfört med samma månad 2020.

I genomsnitt ligger hyrespriset på 975 euro i månaden enligt undersökningen av pisos.com.

Svenska hyresgäster på Costa del Sol som Svenska Magasinet har talat med, har bytt upp sig den senaste tiden. Det är mycket som står tomt, hyrespriserna har stabiliserats och i vissa fall även sjunkit, och det är rätt tid att slå till, resonerar en del.

Om det inte handlar om ett lägre pris, finns möjligheten att byta upp sig till något bättre för samma pris.

– Hyrespriset fortsätter i en nedåtgående trenden som vi började känna av redan i början av förra året. Med effekterna av pandemin har trenden förstärkts, säger Ferran Font, ansvarig för studien hos pisos.com.

Mycket beror på turismen från utlandet som är nära på noll. Det gör att de av myndigheterna stämplade turistlägenheterna omvandlas till vanliga hyresrätter.

Ett annat skäl till minskade hyrespriser beror på politiken där Katalonien har börjat med begränsningar och ett tak i hyran, något som övriga Spanien lär följa.

Hyrespriserna skiljer sig givetvis åt beroende på region och läge. I januari var genomsnittshyran dyrast i Madridregionen (1.606 euro) följt av Balearerna (1.331 euro) och Katalonien (1.267 euro).

Billigaste hyran hittar vi i regionen Extremadura (458 euro), Castilla-La Mancha (538 euro) och Galicien (587 euro).

En färsk rapport från UNESPA som grundar sig på statistik från sju försäkringsbolag visar att genomsnittskulden som hyresgäster har som lämnar sin bostad utan att betala till hyresvärden i genomsnitt ligger på 3.179 euro.

Totalt rör det sig om 12.500 fall vid sju försäkringsbolag som har undersökts.