Övrig sjukhusvård blir lidande när ansträngningar läggs på att testa asymtomatiska patienter eller de med lindriga symtom och isolera positiva. Även om smittan slår rekord så bör sjukhusinläggningar snarare än smittotal styra åtgärder och restriktioner.
Det slås rekord på löpande band över världen. Spanien registrerade under onsdagen 179.125 nya fall vilket var en ökning med 30,6 procent jämfört med förra veckan. Majoriteten som smittas är ovaccinerade i åldersgruppen 20 till 39 år.

Smittspridningen fortsätter att öka och väntas nå sin topp i slutet på januari.

Enligt Världshälsoorganisationens Europachef kommer Hans Kluge kommer halva Europas befolkning att smittas de kommande sex till åtta veckorna. Och Spaniens virolog Margarita del Val har i en intervju sagt att alla till slut kommer att bli smittade.

Men konsekvenserna är inte lika allvarliga som tidigare under pandemin. Antalet dödsfall är betydligt lägre och antalet personer som vårdas för covid-19 inom slutenvården liksom intensivvården är mindre jämfört med tidigare även om de just nu ökar. Bland annat för att omikronmvarianten inte infekterar lungorna lika lätt som de andra varianterna.

– För tillfället är det bara två procent av alla smittade som är i behov av sjukhusvård vilket kan jämföras med åtta procent under den tredje smittovågen för ett år sedan, säger Carolina Darias.

Plan
Vid en pressträff på onsdagen bekräftade Spaniens hälsovårdsminister Carolina Darias att det finns en plan på att behandla Covid-19 som influensa men att det inte blir aktuellt förrän efter den sjätte smittovågen, skriver Diario SUR.

Enligt beräkningar skulle detta vara någon gång i mars månad. Hälsovårdsmyndigheterna observerar vad som har hänt i Sydafrika där omikronvarianten upptäcktes och där en drastisk minskning av smittfallen har inträffat.

Primärvården har fullt upp med provtagningar på asymtomatiska patienter eller de med lindriga symtom. Sedan mitten av december har två miljoner människor smittats av den numera ”influensaliknande” Covid-19 i Spanien, enligt officiella siffror. En klar majoritet av dessa uppvisar milda symtom.

Det var landets familjeläkare semFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria) som nyligen i ett upprop i en ledare menade att Covid bör behandlas som vanlig influensa, att vi bör återgå till den gamla normaliteten genom att ta bort kravet på munskydd och slopa restriktioner.

Det är dock en idé som inte delas av två andra sällskap som SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia) och Semergen (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria). De menar att förslaget är förhastat.

För tidigt
Presidenten vid läkarkollegiet i Málaga, Pedro Navarro, säger i en intervju för tidningen Diario SUR att det fortfarande är för tidigt att tala i dessa termer eftersom vi befinner oss mitt i en pandemi. Vi bör inte tro att situationen är endemisk, det vill säga när en sjukdom förekommer och sprids hos en begränsad grupp av människor eller i ett begränsat geografiskt område.

Det som Spaniens familjeläkare betonar är det hårda tryck som råder på en överarbetad sjukvård.

”Vi har inte råd att fortsätta testa asymtomatiska patienter eller de med lindriga symtom och isolera alla positiva. Övrig sjukhusvård blir lidande och det blir konsekvenser socialt och ekonomiskt på grund av den massiva frånvaron på arbetsplatser av friska människor. Covid-19 måste behandlas som andra sjukdomar”, anser landets familjeläkare inom semFYC i ett gemensamt uttalande.

Det är något som presidenten vid läkarkollegiet i Málaga till viss del håller med om.
– Det är nödvändigt att förändra vissa metoder jämfört med andra smittovågor och framför allt förstärka primärvården så att den inte är mättad av asymtomatiska fall. Samtidigt måste vaccinationen mot viruset fortsätta så att alla åldersgrupper blir fullt vaccinerade, säger Pedro Navarro.

Omikronvarianten är annorlunda jämfört med tidigare coronavirusvarianiter. Även om smittan sätter rekord är antalet allvarliga fall betydligt lägre än tidigare.

Sedan pandemin startade har experter sagt att det bara är en tidsfråga innan covid-19 blir ett återkommande säsongsbundet virus för att likna de fyra andra coronavirus som redan cirkulerar i världen och orsakar förkylningar.

Fler länder ger upp tanken på att viruset går att utrota och att det är dags att läta sig leva med viruset.

Läs mer: Rekommendation testning för inresande till Sverige tas bort