Spanien lägger endast 1,28 procent av landets BNP på försvaret.

Det är långt under målet som har satts av alliansen. 

Natos generalsekreterare, Jens Stoltenberg, har uppmanat medlemsländerna att öka sina investeringar i det militära. När året är slut kommer 23 av dem ha satsat mer än 2 procent av BNP på försvaret, jämfört med endast 10 stycken 2023. 

Spanien har inte följt uppmaningen och är med 1,28 procent av BNP det land som avsatt minst andel bland medlemmarna. Långt efter målet som satts upp.

Annons

Andra länder som släpar efter är Kanada, Belgien, Luxemburg och Slovenien. Länderna som har lagt störst andel pengar på försvar är Polen (4,12 procent), Estland (3,43) och USA (3,38). Enligt alliansens uppgifter syns en klar ökning när det gäller investeringar i försvar sedan Rysslands invasion av Ukraina. 

Under ett möte med USAs president, Joe Biden, förklarade Stoltenberg att “detta är den största ökningen på årtionden” och menar att det visar att Natos medlemmar “tar ansvar”. Han har vid flera tillfällen påtalat att 2 procent av BNP borde ses som “ett golv och inte ett tak”. 

Sverige ökade i sin senaste budget anslaget till försvaret med 27 miljarder kronor, 28 procent mer än 2023. Enligt regeringen innebär det att man investerar dubbelt så mycket som 2020 och därmed kommer man upp i mer än 2 procent av BNP.