En provinsåklagare vid avdelningen för stadsplanering och miljö i Granada har anmält sju borgmästare på Costa Tropical för miljöbrott. Det gäller borgmästarna i Vélez de Benaudalla, Albuñol, Ítrabo, Sorvilán, Molvízar, Jete och Otívar som är misstänkta för att ha tillåtit att orenat avloppsvatten släppts ut i vattendrag och bäckar. Det skriver dagstidningen Ideal på fredagen.

Analyser av de prover som gjorts av Seprona vid Guardia Civil visar att utsläppet utgör en ”fara för miljön” och att det även kan utgöra en ”allvarlig skada” på invånarnas hälsa.

Åklagaren bygger sin anmälan på en rapport från Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses som visar på samma slutsats att avloppsvatten som släpps ut utan rening utgör en fara för miljön och på sikt kan utgöra en allvarlig skada på människors hälsa.

Seprona har tagit prover av vatten, jord och växter för att fastställa vilka risker det orenade avloppsvattnet kan föra med sig.

(Foto: Arkivbild)