De fem storstadskonsortierna för kollektivtrafiken i Andalusien har skrivit under ett samarbetsavtal som ska ge resenärerna flera fördelar. Det ska så småningom bli möjligt att resa på samma förköpskort från exempelvis Málaga till Sevilla inkluderande lokaltrafiken i de båda städerna. Det ska i vissa fall kunna ge upp till 47 % billigare reser än i nuläget då man måste lösa en ny biljett för varje delsträcka. De fem konsortierna omfattar Málaga, Sevilla, Granada, Campo de Gibraltar och Cádizbukten. Samarbetet omfattar även samordnade inköp för att få ned kostnaderna.