Kyrkostyrelsen har beslutat om Svenska kyrkans framtid i Spanien. Samtliga församlingar blir kvar. Sedan 2019 har verksamheterna i Svenska kyrkan i utlandet utretts. För att få klarhet i juridiska frågor har en genomgång av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar ägt rum.

I det beslut som Svenska Magasinet tagit del av framkommer det att följande utlandsförsamlingar ska kvarstå som församlingar inom Svenska kyrkan i Spanien: Gran Canaria, Teneriffa, Mallorca, Costa del Sol och Costa Blanca.

– Vår ambition är att behålla så många utlandsförsamlingar som möjligt men att fokusera på grunduppdraget: Gudstjänst, diakoni, mission och undervisning.

– Vi måste bli tydligare i församlingarna vad vi ska göra och utforma långsiktiga mål, säger Johanna Holmlund Lautmann som biträdande avdelningschef för Utlandskyrkan.

Annons

Målet att arbetet ska vara hållbart och bedrivas långsiktigt, utifrån de ekonomiska och organisatoriska möjligheter kyrkan har.

Genomgång

Det var 2019 som beslut togs om genomgång av utlandskyrkan för att möta de budgetramar kyrkan ska hålla sig inom i framtiden med minskade intäkter från medlemsavgifter. Något som Svenska Magasinet tidigare berättat om.

– De som är äldre och varit medlemmar i svenska kyrkan avlider. Och det är en lägre grad, cirka 30 procent, av de yngre som är medlemmar i Svenska kyrkan. Bland de över 50 år är 80 till 90 procent medlemmar.

– Det är färre som döps och det svenska samhället ser annorlunda ut nu vilket får konsekvenser för antalet medlemmar och de som bidrar till ekonomin i Svenska kyrkan.

– För att säkerställa vår utlandskyrka så att vi inte behöver kapa hälften av våra utlandsförsamlingar så har översynen och utredningen gjorts. Bidrag till personal och fastigheter det är något som vi inte kan räkna med i framtiden. Det gäller att verksamheten kan finansiera lokalt, förklarar Johanna Holmlund Lautmann.

Granskning

Samtidigt har en juridisk genomgång av utlandskyrkornas verksamhet gjorts efter Aftonbladets granskning 2016. Den granskningen gällde hela utlandskyrkan där vissa saker inte sköttes korrekt.

– Vi har gått igenom registreringar och tillstånd vid alla församlingar i utlandet.

Några ”fiffiga lösningar” när pengarna tryter ska inte accepteras i framtiden.

– Vi vill säkerställa så att vi inte hamnar i detta igen.

Församlingssamverkan

Det som blir nytt framöver är att en kyrkoherde utnämns och får huvudansvaret att det fungerar i utlandsförsamlingarna i Spanien.

– Det kyrkoherden placeras i Spanien, var någonstans är ännu inte klart. Det blir bestämt i höst. Samtliga församlingar får egna präster.

Det har tidigare varit oroligt vid Svenska kyrkans församling i Fuengirola. Nu ska allting vara i ordning.

I utredningen om församlingen på Costa del Sol nämns att det under några år har det funnits en intern problematik men församlingen har sedan hösten 2020 en nystart. Hur ser det ut idag?

– Det är lugnt, ordning och reda på Costa det Sol. Det finns inget av den historia kvar som var tidigare. Det har gjorts en genomgång och det finns inga oegentligheter kvar. Allt är uppklarat.

I samtliga svenska utlandskyrkor i Spanien är det pensionärer präster som är verksamma.

– Så till hösten ska det annonseras och rekryteras ny personal. Vi räknar med att ordinarie präster är på plats från årsskiftet.

Fastighetsägande

I framtiden väntar förändringar vilka som står som fastighetsägare. De fastigheter som ägs av Svenska kyrkan på nationell nivå kommer församlingarna att erbjudas att köpa.

– Det finns inriktningsbeslutet att ägande av fastigheter utomlands inte ska vara på nationell nivå, det vill säga ägas av Svenska kyrkan i Sverige. Fastigheterna i Fuengirola och på Mallorca ägs av Svenska kyrkan i Sverige på nationell nivå.

– Vi har en fastighetspolicy sedan 2011 att i första hand hyra eller att utlandsförsamlingen ska äga fastigheten.

Johanna Holmlund Lautmann tillägger att det är svårt att sköta fastigheter på distans.

– Men ingen ska vara oroliga för att fastigheten ska säljas i morgon. Det blir en senare fråga om det blir försäljning eller om fastigheten överlåts till församlingen.