70 miljarder euro av miljardregnet på totalt 140 miljarder som Spanien hoppas på från EU:s återhämtningsfond går till investeringar de närmaste tre åren. Endast 3,4 miljarder euro går till att återstarta turistindustrin.

Den spanska regeringen med regeringschefen Pedro Sánchez i spetsen har presenterat den omfattande återhämtningsplan som blir resultatet den dag när 140 miljarder euro kommer från EU. Planen inkluderar de reformer som Bryssel kräver för att ge Spanien grönt ljus till stödpengarna.

Arbetsmarknaden
Bland annat handlar det om att reformera arbetsmarknaden för att skapa sysselsättning, högre produktivitet och möjlighet till högre lön. Endast tre olika kontrakt ska i framtiden bli möjligt. En för fast anställning, tillfällig anställning och ett kontrakt för utbildning.

Sju av tio euro av totalt 70 miljarder euro som går till investeringar och som kommer från återhämtningsfonden läggs på grön ekonomi och ekologisk övergång. Bland annat satsas 13,2 miljarder på utbyggnaden av laddstationer över hela landet och en fordonspark med fler elbilar.

6,8 miljarder euro satsas på klimatsmarta bostäder med grön energi och installation av solpaneler.

3,4 miljarder till turismen
Ytterligare miljarder placeras i investeringar för att modernisera offentliga förvaltningar (4,3 miljarder), digitalisering av små och medelstora företag (4 miljarder), utbyggnaden av 5G (4 miljarder), ny industripolitik och ekonomi (3,7 miljarder), vetenskap och innovation (3,3) och utbyggnad av förnybar energi (drygt 3,1).

Stödet till turistnäringen landar på 3,4 miljarder euro eller fem procent av hela stödpaketet. Turism är den näringsgren som drabbats hårdast på grund av begränsningar i rörligheten och antalet personer som får samlas vid möten och sammankomster.

800.000 nya jobb
Med investeringarna hoppas regeringen att landets ekonomi ska ta fart och växa och skapa 800.000 nya arbetstillfällen.

Sánchez säger att det bara kan upprepas två gånger under en livstid. Första gången var när Spanien fick 140 miljarder euro under sex år under 1980- och 1990-talet för återuppbyggnad och modernisering,

Miljardregn nummer 2 har dock Bryssel ännu inte godkänt.