Meta, som driver Facebook, Instagram, Threads och WhatsApp, står under utredning på grund av hanteringen av användarnas uppgifter. 

Företaget kan ha brutit mot ett dekret i sitt arbete för att utveckla sin AI-teknologi. 

Åklagare vid den spanska riksdomstolen har inlett en utredning mot Meta. De vill undersöka ifall det amerikanska företaget använder personliga uppgifter från användare av Facebook och Instagram på ett kränkande sätt. 

Utredningen undersöker hur Mark Zuckerbergs företag använder personers bilder och profiler för att utveckla sitt AI-projekt. Anledningen bakom den är att Meta-användare nyligen mottagit information om att de uppgifter de delar kommer att användas för att förbättra företagets AI. 

Annons

Domstolen menar att åtgärden är för att främja medborgarnas grundläggande rätt till skydd av personuppgifter. Därför har man kommit överens med den spanska dataskyddsmyndigheten (AEPD) att sammanställa en rapport som analyserar konsekvenserna av den stora användningen av dessa personuppgifter och om Zuckerbergs företag uppfyller sitt ansvar gentemot sina användare. 

Enligt ett dekret som skrivits under av den nationella domstolens riksåklagare har användare rätt att invända mot sättet och syftet som denna typ av plattformar använder deras uppgifter och fotografier. 

Utredningen kommer att ledas av åklagare Manuel Compoy. Det blir hans uppgift att sammanställa all fakta och kartlägga omfattningen. Därefter beslutar han om man kommer att väcka åtal.