Det kollektiva resandet inom Spanien är på stark uppgång för praktiskt taget alla färdmedel och allra mest ökar inrikesflyget.

40,2 miljoner passagerare använde sig av inrikesflyget under 2018, vilket är en ökning med 10% jämfört med året innan. Det är fler än vad som använde sig av tågets långdistanslinjer, dessa uppgick till 33,6 miljoner resor, av dessa svarade höghastighetståget AVE för 21,3 miljoner (+3,8% för AVE-tågen).

Totalt så företogs 626 miljoner resor med de spanska tågen, varav 559,7 miljoner var lokaltåg (+4,5%), 32,8 miljoner var medeldistans (+3,1%) och 33,6 miljoner långdistans (+4,1%).

Flest transporter svarade dock busstransporterna för, 695 miljoner resor är en ökning med 2,6% jämfört med året innan. Även sjöfarten noterade en ökning med 3,1% till 11 miljoner passagerare. Totalt ökade antalet resenärer som använde sig av kollektivtrafik under 2018 med 3,1%, det blev 4.905,7 miljoner resor under året som gick.

Källa: Instituto Nacional de Estadística (INE).