Fram till nu har den statliga järnvägsoperatören betalat tillbaka hela beloppet för en biljett om tåget är mer än 30 minuter försenat.

Från och med 1 juli ändras det till 50 procent vid en timmes försening och 100 procent om avgången blir 90 minuter försenad. 

Renfe har beslutat att uppdatera sin policy när det gäller försenade avgångar för att “ligga på samma nivå som andra operatörer”. Från och med 1 juli kommer endast kunder vars tåg har försenats med mer än 90 minuter att ersättas till fullo. Idag räcker det med att avgången är en halvtimme sen. 

Samtidigt inför de ett loyalitetsprogram, kallat ‘Renfecitos’, som ger stamkunder möjlighet att få 200 procents ersättning, bland andra förmåner. Det fungerar så att passagerare kan samla på sig poäng på sitt Más Renfe-kort. Om man tar emot poäng som ersättning istället för en kontant återbetalning får man mer i kompensation.  

Annons

Det nya ramverket godkändes på Renfes styrelsemöte förra veckan. Man gör ändringarna för att man vill matcha sina främsta konkurrenter, Iryo och Ouigo, när det gäller kompensationer.  

Ändringarna kommer att påverka alla Renfes långdistanståg. Det vill säga AVE, Avlo, Euromed och Intercity. Utöver ändringen från 30 minuter till 90 när det gäller full ersättning kommer det krävas en timmes försening för att få 50 procent av pengarna tillbaka, idag gäller 15 minuter. 

I samband med detta har Renfe dragit igång en ny marknadsföringskampanj där man vill understryka sin public service-roll. En ny slogan lyder “Tåget som går längre än lönsamhet”. Vidare påpekar de att de har satt fler tåg i bruk, att de har flest destinationer och att de har “det starkaste åtagandet till punktlighet”.