Ett av oppositionspartierna i Fuengirola, det andalusiska partiet PA, är inte nöjt med kommunledningens förslag till användning av det gamla rådhuset. Kommunkontoret flyttar inom kort över hela sin verksamhet till det nybyggda, moderna och betydligt större kommunhuset. Kommunledningen med borgmästare Esperanza Oña i spetsen har aviserat att man vill överlåta den historiska byggnaden till ett privat bolag för att göra om det till ett hotell. Det andalusiska partiet vill i stället att byggnaden behålls i kommunal ägo och förslagsvis utnyttjas för kulturella ändamål.