Idag den 19 mars 1819 invigdes Pradomuseet i Madrid av kung Fernando VII och hans tredje hustru Maria Josefa av Sachsen (María Josefa Amalia de Sajonia). På den tiden var det ett kungligt museum med 311 konstverk och skulpturer. Idag 202 år senare har Pradomuseet 3.000 konstverk med en av världens mest förnämsta konstsamlingar. Lagom till 202-årsdagen öppnar Pradomuseet en ny konstutställning som blir permanent ”Historia del Museo del Prado y sus edificios”. Denna utställning skiljer sig jämfört med övriga utställningar. Besökaren får en inblick i Pradomuseets utveckling i denna konstutställning som är i nedervåningen i fastigheten Villanueva.

Totalt är det tre salar, åtta delar eller sektioner, med 265 konstverk som skulpturer, målningar, modeller, foton, dokument och andra föremål som visar museets utveckling under 200 år.

Från början var det ett naturhistoriskt kabinett inrymt i fastigheten efter ett önskemål Carlos III. Det blev senare ett kungligt museum för den aristokratiska eliten. I våra dagar ett av världens främsta konstmuseum som tog emot tre miljoner besökare året före pandemin.

Kommissionären för den nya utställningen är Víctor Cageao som under tre års tid har arbetat med utställningen.

– Utställningen visar hur museet har förvandlats från ett kungligt galleri till ett nationalmuseum och hur det blev en nationalskatt på 1900-talet, säger Cageao.

Den röda tråden i utställningen är hur Pradomuseet har utvecklats och hur utvecklingen även återspeglar den historiska och politiska utvecklingen i landet. Även hur museibyggnaderna har förändrats liksom personalens kläder och uniformer, konstutställningarna, forskningen och verksamheten i övrigt.

Utställningen berättar om museets arkitektur och den går tillbaka till tiden innan det blev Prado. På Carlos III:s initiativ i det upplysta Spanien skulle Madrid moderniseras. Där Prado nu ligger uppfördes 1785 ett kabinett för naturhistoria och vetenskapsakademi. Senare blev det ett kungligt konstmuseum tack vare María Isabel de Braganza initiativ som påverkade hennes man, kung Fernando VII.

María Isabel de Braganza var kungens andra hustru och en större målning på henne finns med vid utställningen.

De totalt 265 konstverken är indelade i åtta sektioner. 50 av dessa är fotografier. Vissa föremål visar händelser som när Prado bombades under inbördeskriget den 16 november 1936 och hur konstskatter skulle evakueras till Valencia och Geneve.

Och hur Pablo Ruiz Picasso blev utnämnd till direktör 26 september 1936, en utnämning som var symbolisk eftersom han aldrig tillträdde tjänsten som gav honom en lön på 15.000 pesetas om året.

– Prado är som en stor gåva som Spanien har gett sig själv. Det är fantastiskt att tänka på att för hundratusentals spanjorer är museet nästan som en resa genom historien för deras familjer, säger den nuvarande direktören Miguel Falomir.

De åtta delarna håller sig till en kronologisk ordning. Från skapandet av museet så passerar vi Isabel II:s regeringstid i del två. Del tre berör slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, den fjärde visar expansionen och utbyggnaden av museet på 1920-talet.

Den femte delen som är mindre men desto mer viktig visar tiden under inbördeskriget. De sista tre delarna berättar om diktaturen, de första åren med demokrati och del åtta berättar om det moderna museet.

Läs mer: En färd genom historien på Museo del Prado

FÖJD MED TILL MADRID I HÖST
Succéresan till Madrid återkommer med Aranjuez, Chinchon och Segovia (19 till 22 november 2021)