Sveriges regering har beslutat att ansökningsavgiften för vanliga pass och extra pass höjs från 400 till 500 SEK med start den 1 maj.

Regeringen motiverar beslutet med att Polismyndighetens passverksamhet är avgiftsfinansierad.

Svenska Magasinet har varit i kontakt med Sveriges ambassad om höjningen även gäller ansökan om svenskt pass i Spanien.

Höjningen påverkar inte svenskar i Spanien som ansöker pass vid Sveriges ambassad i Madrid.

Annons

– Detta gäller bara Polisen i Sverige. De som söker hemma. Vi fortsätter med våra avgifter, skriver ambassadrådet Adrián Barceló La Torre Vila.

”De avgifter som betalas vid ansökan om pass ska täcka kostnaderna för verksamheten. En avgiftshöjning krävs för att Polismyndigheten ska kunna upprätthålla servicenivån och för att underskottet i passverksamheten inte ska öka”, skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Polismyndigheten får samtidigt i uppdrag att vidta åtgärder för att öka kostnadskontrollen och effektiviteten i den avgiftsfinansierade verksamheten i allmänhet och framför allt i passverksamheten mot bakgrund av Ekonomistyrningsverkets analys av verksamheten.

Analysen framhåller bland annat att Polismyndigheten behöver analysera kostnaderna för passverksamheten i större utsträckning än vad som görs i dag, enligt Regeringskansliet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 december 2024.

Att ansöka om svenskt pass vid Sveriges ambassad i Madrid kostar 1.600 SEK eller 144 euro. Samma pris gäller nationellt ID-kort. Dessa priser gäller från 8 januari 2024.

Du kan boka tid online för passansökan vid Sveriges ambassad i Madrid genom att klicka HÄR.