Fackföreningen Comisiones Obreras gör bedömningen att det redan existerar en överetablering av stormarknader i Málagaprovinsen. Det finns i nuläget 18 stycken där totalt 4 378 personer är anställda, men flera projekt för nya stormarknader ligger klara. Fackföreningen anser att man i stället bör satsa än mer på att etablera så kallade öppna köpcentrum i de centrala delarna av städerna, samt att stödja en utökat specialisering av de små och medelstora företagen inom detaljhandeln.