Över hälften av de nya arbetstillfällena som har skapats i Spanien under året har gått till utlänningar. För första gången på ett decennium är det fler nystartsjobb som går till den utländska befolkningen i Spanien än till spanjorerna själva.

Fram till 2019 gick de nya arbetstillfällena till spanjorerna själva. Så är det vanligtvis med undantag för enskilda år med en stor ankomst av invandrare skriver Diario SUR på tisdagen. 2019 när en viss ekonomisk avmattning registreras på den spanska arbetsmarknaden är det fler jobb som har gått till utlänningar än till folk födda i Spanien. Det visar färska siffror från EPA (Encuesta de Población Activa).

Specifikt från det tredje kvartalet 2018 till tredje kvartalet 2019 registrerades 346.300 nya arbetstillfällen i Spanien. Av dessa gick 196.500 till utlänningar och ytterligare 54.000 till personer med dubbelt medborgarskap (främst från Latinamerika). För första gången på länge var det under 100.000 som gick till personer födda i landet.

Att antalet utlänningar med jobb i Spanien ökar har varit en tydlig trend de senaste fem åren.

Annons

Tar då utlänningar jobb från spanjorerna? Det är den eviga frågan som diskuteras mellan olika grupper.

Att utlänningar kommer för att stjäla jobbet från spanjorerna är fel. I själva verket går många jobb inom jordbruk och servicenäringen till utlänningar, arbetstillfällen som spanjorerna inte vill ha på grund av temporära kontrakt och låga löner, och för att utlänningar inte har något annat val eftersom de har färre möjligheter till bättre anställningar.

Sammantaget är tolv procent av de anställda i Spanien utlänningar.

I genomsnitt tjänar den utländska arbetskraften i Spanien 1.375 euro brutto i månaden jämfört med genomsnittet för födda i Spanien som tjänar 2.040 euro. Det visar siffror från EPA.