När Spaniens kung Felipe VI framträdde med sitt traditionella jultal och hälsning talade han om behovet av starka institutioner, grundlagen och vädjade om ”enhet”. Vår samexistens är hotad och splittring bidrar till svagare demokratier, sa den spanske monarken.

Det var kung Felipe VI:s nionde jultal sedan Juan Carlos avgick som regent vid midnatt den 18–19 juni 2014. Då hade Juan Carlos meddelat den 2 juni 2014 att han beslutat att abdikera till förmån för sin son Felipe.

Årets jultal beskrivs av kommentatorer i spansk press som ett av de mer allvarsamma av en kung som uttryckte stor oro inte bara för tillståndet i nationen utan även i världen.

Felipe fördömde kriget i Ukraina och kräver skydd för de mest utsatta i samband med energikrisen och ökande livsmedelspriser.

Annons

Kungens budskap kommer under en tid när det är politisk oro i Spanien med regioner som inte samkör för att i stället orsaka splittring och ändlösa debatter. Den verkställande makten som normalt ligger hos dess regering, den lagstiftande makten i parlamentet och den juridiska makten, det vill säga grundlagen, ”är institutioner som måste stärkas så att de kan utföra sitt arbete till skydd för invånarna, garantera deras rättigheter och hjälpa dem att övervinna vardagens problem”.

Nyligen gick författningsdomstolen in och avbröt en lagreform om hur nya medlemmar i domstolens skulle tillsättas i framtiden.

Kungen uppmanade till enhet och lugn så att institutionerna kan fungera väl och lojalt för respekt för konstitutionen.

Kung Felipe VI fördömde även Rysslands agerande och invasionen av Ukraina den 24 februari som har ”orsakat en ödeläggelse som är svår att föreställa sig i vår tid”.

Den spanske monarken anspelade även på sommarens NATO-toppmötet i Madrid som tjänade till att ”stärka enigheten mellan alliansen medlemmar och även i Europeiska unionen”. Det var ett toppmöte där Spanien återigen bekräftade sitt åtagande att ”staternas suveränitet, territoriella integritet och oberoende är omistliga principer för en internationell ordning baserad på regler och att alltid sträva efter fred”.

Under sitt jultal som sändes klockan 21 på lördagskvällen hänvisade kungen också till det roterande ordförandeskapet i EU som Spanien kommer att överta under andra halvan av 2023.

”Vi är Europa, men vi behöver också Europa som är vår stora politiska, ekonomiska och sociala referensram och ger oss säkerhet och trygghet. Jag är säker på att Spaniens åtagande kommer att betonas ytterligare under ordförandeskapet”.

Kungen avslutade med att vi måste se på framtiden med hopp och att var och en av oss måste ta hand om vår demokrati, skydda samexistensen och stärka den.