Vattenförbrukningen på Costa del Sol har ökat mycket kraftigt de senaste fem åren, betydligt mer än ökningen i invånarantal. Det skriver Málagatidningen Sur. Under fjolåret var förbrukningen av färskvatten 25 procent högre än året 2000. Det är en utveckling som i ljuset av torkan och vattenbristen är ohållbar. Huvudförklaringen uppges vara det stora antalet nya bostäder – bostäder som i de flesta fall är semesterbostäder. Bostäder medför vattenförbrukning i form av pooler och bevattning av trädgårdar, oavsett om det bor folk i dem året runt. En större satsning på återvinning av avloppsvatten för bevattning ska nu göras samt investeringar för att förhindra det stora svinn som existerar inom vattenledningsnätet.