Benalmádenas kommun håller på att förbereda en ny förordning som innebär att de ansvariga för byggprojekt tvingas installera så kallade ekologiska öar i nya bostadsområden. Kommunen har sedan tre år tillbaka satsat på den här typen av miljöförbättrande installationer. De innebär att de förfulande sopcontainrarna försvinner från gatubilden då de grävs ned under gatunivån. De ekologiska öarna gynnar även sopsortering då de innehåller containrar i olika färger för plast, papper och glas. Förordningen, som nu utreds av kommunens tekniker och jurister, är ett sätt att förvissa sig om att utbyggnaden fortsätter och tas med redan när nya bostadsprojekt planeras.