Arbetena med att anlägga en ny påfart till kustvägen A-7 sätter nu igång i Fuengirola. Det är i stadsdelen Los Pacos som den nya anslutningen ska byggas. Den kommer att förbättra kommunikationerna högst avsevärt inte bara för de boende i Los Pacos, utan även i Los Boliches och de östra delarna av staden. Anläggandet av den nya påfarten har en beräknad byggtid på tre månader och genomförs av företaget Probisa. Den budgeterade kostanden uppgår till knappt 1,3 miljoner euro.