700.000 spanska ungdomar under 34 år varken studerar eller arbetar. De kallas för “generación ´ni-ni”, generationen ”varken eller”. De varken går i skolan eller arbetar. De har inga förväntningar, känner osäkerhet och förtvivlan.

Det är ett nytt oroande fenomen som visar situationen i det moderna Spanien, ungdomar som inte gör någonting. Enligt undersökningen ”Encuesta de Población Activa” i Spanien finns det 712.735 så kallade ”ni-nis”, vilket är sex procent av befolkningen.

De kallas för en ”förlorad generation” och de är inte heller intresserade av att arbeta. När det görs undersökningar och där ungdomarna ska ranka ett antal områden i livet så kommer ”arbete” långt ned på listan. Det viktigaste är fritiden.

Socialpsykologen vid Valencia Universitet, Ismael Quintanilla, säger till tidningen La Opinión de Málaga, kretsar mycket av ungdomars intressen kring egot eller egna önskningar något som kommer ur nyliberalismen. ”Jag vill ha det nu, sedan är det för sent”, är ett vanligt uttryck. Ungdomar vill göra saker med minsta ansträngning, säger psykologen.

”Vi skulle ha ett samhälle med välfärd och glädje, i stället har samhället blivit alltmer förvirrat”.