Forskaren Tamitha Skov varnar för den möjliga påverkan av solstormen, den kan orsaka störningar i telekommunikation, telefon, Internet, radio- och GPS-signaler. Solstormen skall enligt prognosen drabba jorden idag den 19 juli, störst risk för störningar i telekommunikationerna är det på de områden av planeten där det är natt.

En annan effekt av den geomagnetiska solstormen är norrsken, som då kan visa sig mycket längre söderut än vanligt.

När den elektromagnetiska strålningen når jorden, ”kommer energin från solstormen att interagera med jonosfären, det yttersta lagret av atmosfären, vilket är avgörande för radiosignaler”, förklarade Alex Young, chef för vetenskapsassistent vid heliofysikavdelningen vid NASA:s Goddard Flight Center i Greenbelt, Maryland. Skov förklarade för sin del att det finns en skala för att mäta styrkan hos dessa geomagnetiska stormar, som sträcker sig från nivå G1 till G5, för att analysera stormarnas intensitet och effekter.

Enligt National Geographic Institute (IGN) är dessa värden relaterade till vilka värden för Kp-index (indikator för global norrskensaktivitet) som uppnåtts, och indikerar den genomsnittliga frekvensen med vilken de visas i varje solcykel . ”Den här solstormens magnetiska orientering kommer att bli svår att förutsäga. G2 (möjligen G3) nivåförhållanden kan uppstå om denna storms magnetfält är vänt mot söder,” förklarade NASA-forskaren i en tweet.

Solen är inte en fast kropp och den roterar snabbare runt sin ekvator än vid sina poler. Med tiden, noterar NASA, böjs de komplexa magnetfälten och ackumulerar energi. Energin byggs upp för att skapa chockvågor som accelererar partiklar som rör sig bort från solen, vilket orsakar vad som kallas en partikelstorm eller solstorm. Om denna ackumulerade energi är tillräcklig kommer den att projiceras ut ur solen i ett utbrott som kan nå jorden inom några dagar.

Under de kommande åren kommer solstormar sannolikt att inträffa oftare: i slutet av 2019 började solen en ny cykel med minimal solaktivitet som kommer att öka under loppet av sin naturliga cykel på cirka elva år. Toppaktivitet förväntas inträffa mellan 2024 och 2026.

Den största geomagnetiska solstormen som har registrerats i historien inträffade den 1 september 1859. Den är känd som ”Carrington Event” för att hedra den engelske astronomen Richard Carrington som var pionjär inom detta område. Den solstormen var spektakulär, det var norrsken i hela Europa, Centralamerika och till och med på Hawaii. I Spanien skrevs det om det i dåtidens lokalpress. På den tiden hade det byggts ett nät av telegraflinjer i USA och Europa, dessa började glöda och startade ett flertal bränder (framförallt i mellanvästern).

Om en lika stark solstorm skulle drabba jorden i dag så lär konsekvenserna bli mycket större, det vore inte mycket av vår moderna elektronik som skulle fungera efter det.