Guardia Civils gren för natur- och miljöskydd – Seprona – har genomfört undersökningar på olika bostäder i Málagaprovinsen. 

Under dessa har man hittat 46 som bryter mot bostadsplaneringslagarna.

Totalt 46 personer utreds nu av den spanska polisen för påstådda brott under planeringen av sina bostäder. 

Seprona utförde stickprover på ett flertal bostäder som en del av en större polisoperation mot miljöförstöring och för att skydda landsbygdens historiska arv. Där upptäcktes flera oegentligheter i hur byggena var genomförda. Bland de 46 personer som nu utreds finns både byggarbetare och markägare. 

Annons

På de 172 utredningarna som genomfördes hittade Seprona 192 överträdelser, de flesta handlade om avsaknad av bygglov. Nu har formella klagomål skickats in för utredning hos de lokala stadshusen, som ansvarar för bygglov och planering av nya hus. 

Poliserna upptäckte en trend där enfamiljshus byggts på olagligt vis. Vissa av dessa hittades i skyddade områden. Dessutom hittades flera pooler som byggts fast det endast fanns bygglov för en bevattningsbassäng samt verktygsbodar som inte blivit godkända.