Sex kommuner i området har inlett ett samarbete för att bekämpa myggplågan och speciellt då den extremt otrevliga tigermyggan.

Kommunerna i fråga är Alicante, San Vicente del Raspeig, Campello, San Juan de Alicante, Muchamiel och Agost. De har avsatt mer än tre miljoner euro för att bekämpa myggorna under de kommande fyra åren och detta innebär en ökning jämfört med tidigare år.

Det är det privata företaget Lokimica som har fått uppdraget att bekämpa inte bara myggen utan även kackerlackor och råttor i de berörda kommunerna.

Om man upplever att man inte kan gå ut på sin balkong eller sin terrass för myggen så vill kommunerna att man ringer deras sammanslutning ”Mancomunidad de l’ Alacantí” på telefon 965 14 33 20. Alicanteprovinsen och många städer utmed Costa Blanca har haft problem med mygg under många år men i år är det regnen under vinter och vår följt av höga temperaturer som har spätt på problemet. Detta har resulterat i att bekämpningen av mygglarver fick starta redan den 18 mars i år istället för första maj som har varit regel. Tigermyggan är extra besvärlig att bekämpa för den behöver bara en liten vattenpöl för att reproducera sig, den vanliga myggan behöver dessutom minst ett litet blad för sina larver. Tigermyggan har dessutom en kort livscykel och förökar sig mycket snabbt.

Asiatisk tigermygga (Aedes albopictus) är en art av myggor som finns i tropiska skogar. Den kännetecknas av svart-vit-randiga ben och liten svartvit kropp. Den kommer ursprungligen från tropiska och subtropiska områden i Sydostasien men har på senare år spridit sig till många andra länder, främst som fripassagerare med människors internationella gods- och persontrafik. Den är mest aktiv mellan klockan 6 och 10 samt 16 och 22. Det är endast honor som biter eftersom de behöver blod till äggläggningen.

Tigermyggan finns även på Costa del Sol, men i mycket mer begränsad omfattning. Där är det framförallt vid Guadalhorceflodens mynning i utkanten av Málaga som den tidvis utgör ett besvär.

Så här identiferas Tigermyggan: