En lång väntan på bättre kommunikationer närmar sig nu slutet för de boende i de allra östligaste delarna av Málagaprovinsen. Näringsministeriet meddelade igår att delsträckan av kustmotorvägen A-7 mellan Nerja och La Herradura kommer att öppnas under februari månad. Det exakta datumet är ännu inte fastställt. Det handlar om en knappt 10 kilometer lång sträcka av motorvägen som håller på att byggas på den 97 kilometer långa sträckan genom Granadaprovinsen till Adra. Delsträckan skulle ha stått klar redan i september 2004, men har försenats flera gånger beroende på modifieringar i projektet under arbetets gång.