Nu kan du medverka i en undersökning om svenskarnas kulturella anpassning till Spanien. Du har också möjlighet att vinna presentkort till IKEA. Det är Sten Engdahl, doktorand vid Lissabons Handelshögskola, som genom Svenska Magasinet, hoppas att få hjälp med en studie om hur vi svenskar anpassar oss till livet här i Spanien. – Jag forskar kring svenskars kulturella anpassning till Spanien och jag hoppas att du vill hjälpa till genom att svara på enkäten här, hälsar Sten Engdahl, doktorand vid Lissabons Handelshögskola, genom Svenska Magasinet.

Sten Engdahl har tidigare genomfört en studie om Portugal om hur vi svenskar anpassar oss till livet där. Forskningsstudien är helt anonym.

– Jag finansierar själv min forskning och får inget externt finansiellt stöd. Den statistiska analysen baseras på samtliga svar och inte på individuella svar. Du kan hoppa över de frågor du inte vill besvara. Det går att svara på enkäten på dator, läsplatta eller mobiltelefon, men enklast är på dator.

Vill du vara med på utlottning av fem presentkort till IKEA i Spanien så kan du ange detta i slutet av enkäten. Svaren från studien kommer att sammanställas i en forskningsartikel på engelska som, efter publicering, kommer skickas ut till samtliga som deltar i utlottningen av presentkort.
Formuläret tar ca 14 minuter att fylla i och nås via denna länk.

Annons

Har du frågor eller kommentarer kring forskningsstudien, eller problem med att öppna länken, är du välkommen att kontakta Sten Engdahl via e-post: sten.engdahl@phd.iseg.ulisboa.pt

Stor tack för din medverkan!

Här hittar du länken

OBS! Fungerar inte länken ovan så kan du pröva att kopiera in denna URL till din internet browser:
https://teclisboa.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1FzoQSC4mGZl6Kh