I söndags berättade Spaniens regeringschef Pedro Sánchez att han i juli månad ska presentera en handlingsplan mot det som han beskriver som ”pseudomedier” i konservativa kretsar som sprider ”fake news” om honom och hans familj.

Nu reagerar AMI (Asociación de Medios de Información) som är en branschorganisation för spanska företag som är verksamma inom medieområdet.

AMI försvarar rätten till informationsfrihet inför Sánchez handlingsplan mot vissa ”pseudomedier”. Det är en väsentlig rättighet som alla andra medborgarrättigheter och friheter bygger på, framhåller AMI i ett uttalande.

”Medierna som ingår i AMI utför sitt arbete med ansvar, professionalism och transparens och reagerar alltid på om eventuella fel begås med beslut vid domstolar och med vår trovärdighet inför den allmänna opinionen” skriver AMI.

Läs mer: Pressfrihetens Dag: Sluta attackera press och journalister för att tysta kritiska röster

Annons

Medier måste kunna utföra sitt informativa arbete fritt till förmån för ett öppet samhälle med människor som bedöms vara tillräckligt mogna till att fatta sina beslut utan begränsningar av något slag. Även om det betyder att någon regeringsrepresentant måste läsa eller lyssna på nyheter som är obekväma.

Här spelar informations- och yttrandefriheten en viktig roll att även kunna tillåta information som är obekväm eller som inte den stor styr tycker om, menar AMI.

Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger att var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.