Marocko sågs tidigare som föredömen i sina demokratisträvanden. Nu har de hamnat på Committee to Protect Journalists lista över bakåtsträvare när det gäller pressfriheten. Det skriver Medievärldens nätupplaga. Mönster som går igen i de aktuella länderna är att fängsla journalister för att tysta kritik, att våldsamma attacker mot medierna får förbli ostraffade, att trakasserier med lagens hjälp får förekomma och att censur används.