Den man som betraktas som hjärnan bakom den jättelika härvan av penningtvätt på Costa del Sol häktades natten till i dag. Fernando del Valle, ägare till advokatbyrån DVA, lämnade en redogörelse inför rannsakningsdomare Miguel Ángel Torres Segura strax efter midnatt och därefter tog domaren häktningsbeslutet. Advokatens sekreterare förhördes under gårdagskvällen och släpptes sedan mot en borgen på 30 000 euro. Det är nu totalt tio personer som har häktats, däribland två finska medborgare. Huvuddelen av de gripna har stått registrerade som ansvariga för de upp emot tusen bolag som bildats av advokatbyrån och som misstänks ha haft som enda syfte att tvätta svarta pengar. Polisen har även intresserat sig för tre bankkontor på Costa del Sol som har underlåtit att rapportera till den spanska riksbanken om att stora summor pengar satts in på konton.