Marbella arbetar för att få en ny stadsplan PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) godkänd första halvåret 2021. Prognosen är att den nya stadsplanen ska vara klar och kunna presenteras för regionalregeringen Junta de Andalucía för slutgodkännande och offentliggörande innan den nuvarande mandatperioden går ut i juni 2023.

Som Svenska Magasinet tidigare har berättat blev det käppar i hjulet efter att Andalusiens Högsta domstol i februari 2015 förkastat stadsplanen från 2010, vilket betydde att vi backade bandet tillbaka till den gamla stadsplanen 1986.

Arbetet med den nya stadsplanen inleddes i förra veckan med en arbetsgrupp bestående av bland annat administration och ekonomer. Borgmästaren Ángeles Muñoz att målet är att utarbeta en stadsplan som ger säkerhet för det kommande decenniet.

Ett kontor där den nya stadsplanen PGOU kommer att utvecklas öppnade nyligen på calle Jacinto Benavente, berättare borgmästaren i samband med en presskonferens (bilden).

En av de viktigaste uppgifterna under det gångna året var att forma ett team som har till uppgift att utarbeta kommunens nästa stadsplan och att anpassa den till andalusiska stadsplaneringslagen LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía).

Dokument, kartor och tillstånd har tagits in från berörda myndigheter. Det gäller även vattenmyndigheter som Hidralia och Acosol.

Från december till mars har invånare i Marbella möjlighet att delge sina åsikter på kommunens webbplats.
KLICKA HÄR och följ arbetet med stadsplanen och lämna dina åsikter