Det är mer än 10 000 málagabor som har fått sina tillfälliga anställningar omvandlade till fasta hittills i år. Det är mer än dubbelt så många som under samma period förra året. Huvudorsaken uppges, enligt fackföreningen Comisiones Obreras, vara de incentiv som staten infört i år för att gynna arbetsgivare som fastanställer sin personal. Det är ett program som fortsätter en bit in på nästa år. Det betonas den stora vikt en fast anställning har för att ge trygghet och möjlighet att exempelvis ansöka och få lån för att köpa bostad.