En kvinna i Santa Cruz, på Teneriffa, kan komma att bötfällas med 1 500 euro för att ha matat duvor. 

“En enkel handling som denna kan leda till stora folkhälsoproblem och det är vårt ansvar som stad att förhindra att det sker”, säger stadens borgmästare. 

Fullmäktige i staden Santa Cruz på Teneriffa har inlett en process för att straffa en kvinna som vid upprepade tillfällen matat duvor och därmed brutit mot kommunens regler. De anser att överträdelsen är så pass allvarlig att hon kan komma att straffas med upp till 1 500 euro. 

Borgmästaren, José Manuel Bermúdez, sade att ”sådana här händelser kan inte överses”. Därför kommer fullmäktige att fortsätta straffa personer som matar djur på offentliga vägar. “En enkel handling som denna kan leda till stora folkhälsoproblem och det är vårt ansvar som stad att förhindra att det sker”, fortsatte han. 

Annons

Rådmannen för strategisk planering, hållbarhet, och offentliga tjänster, Carlos Tarife, förklarade att “dessa handlingar har upprepats vid flera tillfällen av denna kvinna. Hon säger att hon vägrar ändra sitt beteende och har fortsatt att bära med sig plastpåsar fulla med ris som hon kastar ut till duvorna”. 

Tarife förklarade att “personer som matar duvor måste straffas då det påverkar den naturliga balansen i staden eftersom det gör att duvorna sprider mer avföring än normalt”. Dessutom kan den mat som duvorna inte äter från marken ätas av råttor och andra skadedjur som ytterligare påverkar balansen. 

Av samma anledning poängterar han att det är mycket viktigt att inte lämna sopor utanför de avsedda containrarna. 

Enligt stadens förordningar är det förbjudet att mata vilda djur av någon sort eller på något sätt utan tillstånd. Detta gäller alla djur på alla offentliga platser men också ifall ett djur skulle ha tagit sig in på privat egendom.