Interrimsstyrelsen i Marbella anslöt sig igår till ett krav som har framförts av många intressegrupper och föreningar i San Pedro. I ett enhälligt beslut begär man att kommunikationsministeriet inleder förhandlingar med företaget som har koncessionen på driften av betalmotorvägen AP-7. De vill få till stånd att avgiften tas bort helt medan bygget av tunneln genom San Pedro pågår. De utsträcker det dessutom till att omfatta perioden längre fram i tiden då den kommande kustjärnvägen ska anläggas. Interrimsstyrelsen uppmanar samtidigt övriga berörda kommuner att inkomma med liknande krav för att sätta större tryck på ministeriet.