Väntetiderna vid bilbesiktningarna har minskat från tre månader till en och en halv månad. Det går att hitta enstaka lediga tider under den nuvarande veckan. Som vid ITV i Marbella som har utökat personalstyrkan med sex anställda.

Det är Diario SUR som i torsdagens nummer berättar om att personalen vid provinsens bilbesiktningar har ökat med 49 stycken. Det rör sig om 46 inspektörer och tre vid administrationen. Totalt i Andalusien utökas personalstyrkan med 229 vid det offentliga företaget Veiasa som utför besiktningar av fordon.

Det rör sig om tillfälliga lösningar för att få ned den kö av inte besiktade fordon som uppstod efter förra årets nedstängning under två månader. Vad som händer efter att dessa tillfälliga kontrakt löper ut är osäkert, med risken att situationen återigen upprepar sig.

Varje vecka är det 16.000 fordon i provinsen Málaga som måste in på besiktning.

Annons

Den som kör omkring med ett fordon som inte är besiktat riskerar böter på 200 euro, även om du har en tid för besiktning inbokad. Du får bara köra bilen till besiktningen.

Trots att det råder perimeterkarantän eller kommunkarantän så får du köra till bilbesiktningen även om den ligger i en annan kommun. Det är ett av undantagen i begränsningarna för att garantera trafiksäkerheten.

Under fjolåret var det 3.170.406 fordon som besiktades vid ITV-stationer i Andalusien som drivs av det offentliga bolaget Veiasa (Verificaciones Industriales de Andalucía) vilket var 480.520 färre än året innan.

Under det nationella nödläget våren 2020 blev 1.050.000 inspektioner av fordon inställda. I provinsen Málaga var det 150.000 besiktningar.