Körfältet genom San Pedro Alcántara med riktning mot Cádiz kommer inte att stängas av under juni som tidigare har meddelats. Trafikstockningarna under sommaren skulle bli allt för stora.

Därför kommer körfältet med riktning mot Cádiz att stängas av först den 15 september. Trycket från kommunen och näringslivet mot en total avstängning under semesterperioden har varit för stort och därför skjuts den på framtiden till 15 september.

Det betyder också att ett slutdatum för tunnelarbetet genom San Pedro förlängs med tre månader, enligt uppgifter i La Opinión de Málaga idag.

Enligt generalsekreteraren vid Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Inmaculada Rodríguez-Piñero, som besökte platsen igår kommer arbetet att vara avslutat någon gång vid årsskiftet 2010/2011.