Ett projekt för att återställa den gamla vägen N-IV som går genom Despeñaperros ska påbörjas.

Tanken är att den ska bli ett turistmål och en plats för rekreation. 

Vägen brukade kallas “passagen till Andalusien” och var känd som en av de värsta vägarna i Spanien. Många av förarna som körde där stannade ofta till för att ta ett foto på de mycket skarpa kurvorna och sluttningarna som tycktes evighetslånga (ibland upp till 600 meter). Kanske tänkte de på de hemska historierna om hur tillfångatagna soldater kastades ut för slutningarna för att rulla till sin död efter slaget vid Las Navas de Tolosa år 1212. 

Den gamla vägen är idag ersatt med moderna tunnlar, där man får köra 100 kilometer i timmen, och utmärkta viadukter för att bilar enkelt ska kunna ta sig till andra sidan berget. 

Annons

Den gamla N-IV är praktiskt taget stängd efter öppnandet av den moderna motorvägen år 2011. 

Pilotprojekt

Nu har Generaldirektoratet för motorvägar (DGC), som är en del av trafikverket, meddelat en återhämtningsplan för den gamla vägen så att den kan öppnas upp som en attraktion. Arbetet med vägen som går genom Despeñaperros naturpark, mellan Almuradiel och Santa Elena, blir dessutom ett pilotprojekt för att ta fram “en manual för god praxis” när det gäller att bevara landets historiska vägar. Dessa vägar som ägs av staten är ett unikt arv som utgörs av ett 5 073 kilometer långt nätverk av föråldrade och bortglömda vägar. 

DGC har gett stiftelsen för spanska järnvägar (FFC) uppdraget att utarbeta denna plan. FFC har god erfarenhet av att restaurera järnvägar genom Greenways-programmet som inleddes för 30 år sedan. Tanken är att de ska använda sin kunskap för att renovera vägen och anpassa den så att besökarna kan färdas längs den med bil, cykel eller till fots samt att anlägga flera rastplatser där man kan stanna och njuta av utsikten. ”Vi vill ge ett andra liv åt dessa vägar och pilotprojektet kommer att tillåta oss att testa olika möjligheter”, säger DGC.

Nostalgiker och entusiaster för gamla vägar är förväntansfulla på projektet. En av dem är Javier Aguirre, en 40-årig man från Vitoria som skriver bloggen Carreteras Abandonadas, Där berättar han om klassiska vägar som den i Despeñaperros. 

Han förklarar att vägen har sitt ursprung i en bergspass som anlades av den franska militäringenjören Carlos Lemaur på uppdrag av Karl III omkring 1783. Fram till början på 1900-talet fanns där många banditer som låg i bakhåll för ensamma resenärer som inte kunde skydda sig. 

På 60-talet ökade trafiken på vägen. Den spanska medelklassen växte och fler och fler sökte sig söderut för att semestra på Andalusiens stränder.  

“Med ökningen av besökare blev vägarna alltmer trånga, främst N-IV. Trafikstockningarna gjorde Despeñaperros och dess dubbla körfält till en mättad väg”, säger Javier i sin blogg om utvecklingen på 60- och 70-talen. 

På 80-talet började de första motorvägarna byggas i Spanien. Med detta följde att N-IV blev enkelriktad. Den kunde användas för att ta sig till Andalusien medan de som skulle norrut fick en ny väg att köra på. 

Den gamla motorvägen invigdes i juli 1984 av Felipe González och den var i bruk fram tills den ersattes av den moderna vägen i september 2011. 

För Javier är det viktigt att den gamla delen av N-IV som nu ska renoveras bevarar sträckans historia. Han vill se att de klassiska skyltarna, vägmärkena och markeringarna i betongen som varnade förarna återställs som de såg ut på 60-, 70- och 80-talen. 

Han är övertygad om områdets dragningskraft på grund av den vackra miljön som omger den. “Men vi måste inte bara njuta av dess naturvärde, vi måste återvinna den historiska delen, med information som talar om vem som har designat den, vem som har varit där och dess funktion.” 

Han hoppas att den ska kunna bli som N2 i grannlandet Portugal. Som löper genom landet från norr till söder. Enligt Javier Aguirre är den idag en av Europas “bästa roadtrips”.