971 minderåriga har blivit utsatta för sexuella övergrepp inom Spaniens katolska kyrka. Det visar den senaste uppdateringen som biskopsämbetet låtit göra. Vi känner smärta och skam, säger generalsekreteraren Francisco César García Magán.

Biskopsämbetet Conferencia Episcopal har uppdaterat sina siffror över hur många minderåriga som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Totalt rör det sig om 971 offer och 728 förövare varav 80 procent är präster eller andra anställda inom kyrkan.

82 procent av förövarna är män och de övriga är kvinnor. 63 procent av förövarna är döda. 80 procent av fallen inträffade på 1900-talet och 75 procent före 1990.

82 procent av övergreppen är av så kallad manlig homosexuell karaktär.

Annons

Siffrorna har tagits fram av advokatbyrån Cremades & Calvo Sotelo på uppdrag av biskopsämbetet. Rapporten ”Para dar luz” presenterades på torsdagen av biskopsämbetet i samband med konferensen ”Protección de menores: seguimos caminando”, Skydd av minderåriga. Vi fortsätter att gå.

Det är tredje gången som den katolska kyrkan redovisar siffror över antalet offer. Först uppgavs 506 fall som senare steg till 706 för att nu ligga på 971 fall.

Antalet övergrepp mot minderåriga i Spanien ökade mer än fyrdubbelt från 2011 till 2021 i Spanien visar siffror från statsåklagarmyndigheten. I siffror har det ökat från 1.180.2011 till 5.271.2021.