När spanska kungaparet i onsdags höll sin traditionella mottagning på slottet för den ackrediterad diplomatkåren vägrade Irans ambassadör Hassan Ghashghavi ta drottning Letizia i handen.

Iran kränker ett stort antal mänskliga rättigheter. Efter den islamiska revolutionen 1979 kan män inte skaka hand med kvinnor offentligt. Bilder visar hur Irans ambassadör lade handen mot bröstet. Doña Letizia mottog hälsningen med en blick.

Sveriges ambassadör Teppo Tauriainen skakade hand med drottningen. (Foto: Kungahuset Casa Real)

En liknande händelse inträffade 2002 då Irans dåvarande president Mohammad Jatamí besökte Spanien. Från Iran kom det tre villkor den gången. Att i presidentens närvaro skulle de spanska kvinnorna skulle slöja, det skulle inte finnas någon fysisk kontakt mellan presidenten och kvinnorna i den spanska delegationen och vid i galamiddagen skulle ingen alkohol serveras. Både Spanien och kungahuset vägrade acceptera detta.

Det ska tilläggas att Sveriges ambassadör Teppo Tauriainen närvarade vid mottagningen på det Kungliga slottet i onsdags och skakade hand med drottningen.