Det är de turistboenden som finns utmed kusten som har haft sämst beläggning medan de som ligger några mil in i landet har haft en betydligt bättre sommar.

Turistlägenheterna utmed Costa del Sol har haft en genomsnittlig beläggningsgrad på 53,5% samt dessutom pressade priser, medan de på landsbygden har haft 70% beläggning utan att nämnvärt behöva sänka priserna.

Presidenten för den andalusiska turistbostadsföreningen (AVVA) Carlos Pérez-Lanzac säger att sommarens inkomstbortfall har varit 70% i förhållande till samma period 2019, detta trots att beläggningen inte har varit så katastrofal som var befarat. Beläggningen var under 40% i juni, mellan 50 och 55% i juli och 70% i augusti.

Vad som har gjort att intäkterna har sjunkit kraftigt är att konkurrensen om gästerna har inneburit att uthyrarna har fått sänka sina priser, den genomsnittliga prisnedgången i sommar hamnade på mellan 30 – 40%.

De som har hyrt turistboende i sommar är främst nationella turister, framförallt då familjer. Många kommer faktiskt från samma provins, det vill säga i detta fallet Málagaprovinsen. De nationella turisterna har svarat för 85% av beläggningen.

Många av spanjorerna i Spanien har precis som svenskarna i Sverige föredragit att semestra i det egna landet. En bidragande orsak till detta är att många har känt rädsla för att dra på sig coronavirus eller att bli utsatt för karantänsproblem vid internationella resor. Många i Málaga har till och med hyrt hus på landet för att kunna tillbringa en säker sommar borta från de stora folkmassorna.

Utsikterna för lågsäsongen som börjar om några dagar och inkluderar höst och vinter är osäkra och med mycket låga prognoser. Detta givetvis beroende på att Covid-19 fortfarande grasserar och även om behandlingar och smittspårning har förbättrats så finns det ännu inget vaccin i omedelbart sikte.

I somras var 80% av turistbostäderna tillgängliga på marknaden, under den kommande lågsäsongen beräknas 65% av semesterlägenheterna vara tillgängliga. Den förväntade beläggningsgraden på dessa beräknas av AVVA att landa på 25% och den förväntade nedgången i faktureringen beräknas till 80%.

”September är vanligtvis en bra månad, men den här gången är prognoserna låga, låt oss hoppas att den internationella turismen som inte har kommit i augusti kommer att göra det i september. Dessutom hoppas vi på reservationer i sista minuten, säger Carlos Pérez-Lanzac och insisterar på att många bostäder nu ägnas åt säsongsuthyrning på mindre än elva månader. Nu ser vi säsongsbetonade kunder, seniorer, som kommer till Malaga regelbundet och också företagskunder. Tänk på att vi också har tappat bort studenterna, eftersom många universitetskurser blir på distans ”, säger han. Bildtext: Ett lantligt semesterboende i Spanien.
Artikel: Jonny Erixon.