Europeiska kommissionen godkände i måndags ändringar i Spaniens återhämtningsplan.

Det innebär ytterligare utbetalningar av 93,5 miljarder euro och att planerna på vägtullsystem längs motorvägarna slopas helt.

Politikerna i Bryssel har bekräftat att de drar tillbaka kravet på införandet av vägtullar. De har ändrat sig i utbyte mot att Spanien vidtar åtgärder för att främja järnvägstransporter i landet. Den stora kostnadsökningen som drabbat trafikanter på grund av energikrisen ligger bakom beslutet att ändra i återhämtningsplanen. Dessutom kommer det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter att reformeras från 2027. Då kommer det att inkludera priset på vägtransporternas utsläpp.

Totalt har 52 ändringar godkänts i den spanska återhämtningsplanen till följd av störningar i ekonomin som orsakats av kriget i Ukraina och pandemin. Förutom det tillbakadragna kravet om vägtullar finns förenklingar i att skaffa tillstånd för produktion av förnybar energi och finansiering av produktion av grönt vete.

Annons

Så här långt har Spanien fått tre utbetalningar från återhämtningsfonderna på 28 miljarder euro. Det innebär att landet är det enda som fått den tredje betalningen så här långt och även om ”det finns vissa delar som ska ses över, på grund av ändringarna” så kan man nu begära den fjärde. Tidsramen för att begära dessa utbetalningar gäller fram till augusti 2026.