Fackföreningarna som organiserar de anställda på bensinstationerna i Spanien har utlyst en strejk den 7 och 8 november. Beskedet kommer sedan man inte har lyckats nå ett avtal med arbetsgivarna. De enda områden som undantas är de två provinserna Guipúzcoa och Vizcaya i Baskien där ett avtal har undertecknats. Facket kräver bättre arbetsförhållanden med kortare arbetstid och bättre säkerhet samt högre lön. De menar att den genomsnittliga bruttolönen på 800 euro är oacceptabel med tanke på de obekväma arbetstiderna. Fackföreningarna motiverar även konflikthotet med att oljebolagen och ägarna bensinstationerna har fått allt större marginaler med de stigande bensinpriserna de senaste åren.