I morgon torsdag hålls den årliga vårstämman vid Svenska skolan i Fuengirola. Vad Svenska Magasiner erfar kommer styrelsen att föreslå en höjning av terminsavgiften för alla ickebehöriga föräldrar. Hit räknas föräldrar som inte är behöriga till statsbidrag från Sverige. I nuläget är det bara ett fåtal föräldrar som är berättigade till det Av Ola Josefsson

Enligt förslaget kommer terminsavgifterna för ickebehöriga att höjas med 1.500 euro per läsår samtidigt som styrelsen budgeterar med att antalet elever kan minska till 185 nästa läsår.

Samtidigt råder det en stor oro vid flera svenska utlandsskolor efter avslöjande den gångna helgen om hur Skolverket för första gången stoppar statsbidrag till en svensk skola i utlandet.

Det var Ekoredaktionen vid Sveriges Radio som i helgen berättade om hur Skolverket tänker hålla inne med en tredjedel av statsbidraget till Skandinaviska skolan i Bryssel.
-Skolan i Bryssel har fått kritik för sina höga avgifter under flera år. Trots detta har man inte sänkt dem. Det är sorgligt att man inte kommit till rätta med detta, säger Björn Persson på Skolinspektionen till Svenska Magasinet.

Det finns fler svenska skolor i utlandet som har problem och det beror bland annat på att allt färre svenska elever söker till de här skolorna. På drygt fem år har antalet svenska skolor i utlandet minskat från ett 30-tal till 19 stycken. Skolan på Gran Canaria har nu bara tio elever kvar och riskerar därför att förlora sitt statsbidrag.

I nuläget synar Skolinspektionen alla svenska skolor utomlands och har hittat brister på flera håll.
-Vi håller på med att syna de svenska utlandsskolorna. Marbellaskolan är klar och ett uppföljningsbeslut är klart, säger Björn Persson.
Svenska skolan i Marbella har vidtagit de åtgärder som skulle rättas till efter skolinspektionens bedömning. Det fanns ett antal punkter som har rättats till, enligt Björn Persson.
Kjell Hedwall vid Skolinspektionens regionala avdelning i Stockholm säger till Svenska Magasinet att det i nuläget planeras för en skolinspektion i Fuengirola först nästa år, 2012.
-Vi planerar inspektioner under en femårsperiod, här finns Fuengirola med under 2012 om det inte blir några förändringar, säger Kjell Hedwall.

Det allvarligaste med skolan i Bryssel är att man tar ut skyhöga elevavgifter och på det sättet blåser både skattebetalare och föräldrar på pengar, säger Björn Persson, avdelningschef på Skolinspektionen.

På torsdag är det vårstämma vid Svenska skolan i Fuengirola och då tas budgeten för kommande år, läsåret 2011-2012. Valberedningen presenterar sitt förslag och ny styrelse väljs. Det har också inkommit några motioner som ska behandlas.

Styrelsen kommer att föreslå att terminsavgifterna för alla ”icke-behöriga” föräldrar höjs med 15 till 20 procent vilket skulle betyda att avgifterna vid Fuengirolaskolan börjar närma sig avgifterna vid Skandinaviska skolan i Madrid.

Men styrelsen kommer även att lägga fram en ”alternativbudget”. Här handlar det om en avgiftsökning på fyra respektive sex procent beroende på om föräldrarna är behöriga statsbidrag eller inte.
-Läget är det att vi har precis som de flesta skolor svårt att få ekonomin att gå ihop. Vi som sitter i styrelsen jobbar ju för föräldrarnas räkning i att kunna hitta en pedagogisk vettig lösning. Skolan har under de senaste åren dragit ned på antalet tjänster, men nu har vi nått gränsen, säger Charlotte Weimenhög som är Skolverkets representant.
-Vi gjorde beslutet att vi måste höja för att även tillfredsställa skolinspektionen. Det har kommit en hel del reaktioner från föräldrarna och vi har suttit i möten med föräldrar och tagit del av deras bedömning. Den alternativa budgeten ligger i nivå med vad andra föräldrar har föreslagit.

Därför finns en alternativ budget med vid vårstämman i morgon torsdag. Den alternativa budgeten innehåller en avgiftshöjning som sprids ut på flera års sikt.
Höjningen kommenteras som betydande för de som inte får bidrag.
-Vi är inne i en trend med färre föräldrar som får statsbidrag. Detta är en omöjlig ekvation. I nuläget arbetar ekonomigruppen på att hitta goda ekonomiska lösningar.

Vad som skulle hända om medlemmarna röstar mot budgeten är högst oklart. Styrelsen har efter samtal med föräldrar garderat sig med en alternativ budget.
-Det är ett beskedligt alternativ som också visar att styrelsen tar ansvar så att skolan kan drivas på ett vettigt sätt. Det är kvalitetsfrågor det handlar om, något vi inte kan dra ned på. Vi måste tillgodose varje elev vilket innebär elevstöd till svagare i elever, säger Charlotte Weimenhög till Svenska Magasinet.

Skandinaviska skolan i Bryssel kritiseras för sina höga utgifter. En elev på gymnasiet kostar till exempel över 200.000 kronor om året. Det är oskäligt, enligt Skolinspektionen. Föräldrar som har sina barn i svenska skolan i London eller Madrid betalar till exempel mindre än hälften av den summan, rapporterar Ekot.

Björn Persson på Skolinspektionen konstaterar att många svenskar utomlands nu väljer internationella skolor för sina barn.
-De här är tänkta från början att vara svenska skolor utomlands. Man ska få ordentlig undervisning i svenska. Jag tror att den här skolformen är konstruerad för en annan tid och det finns alternativ som man kan välja utomlands, säger Björn Persson till Sveriges Radio.
Fotnot. I Madrid kostar det 6.170 euro att sätta sitt barn på ett läsår (årskurs 7 till 9). I Fuengirola kostar det 4.100 euro för dem utan statsbidrag. Siffrorna är för läsåret 2010/2011.