Först i maj 2023 väntas lastfartyget OS 35 som ligger grundstött på en sandbank vid Gibraltar att ha bärgats. Fram till dess förblir fartyget vilande på en sandbank.

Den som besöker Gibraltar kan från klippan se det grundstötta lastfartyget OS 35 som ligger utanför La Línea de la Concepción (Cádiz) öster om Gibraltarklippan sedan slutet av augusti.

Det grundstötta fartyget ligger strax utanför en av Gibraltars populäraste badstränder, Catalan Bay

Fartyget har tömt på olja och diesel men som en försiktighetsåtgärd har återigen länsar och fiberdukar placerats ut runt fartyget. De kommande dygnen väntar oväder som gör att fartyget vrider sig på sandbanken och ytterligare olja eller diesel kan läcka.

OS 35 är ett Tuvalu-flaggat fartyg. Tuvalu är en stat i Polynesien i sydvästra Stilla havet. Fartyget är registrerat på Marshallöarna.

Fartyget hade 525.422 liter av bland annat den eldningsolja och diesel ombord. Cirka 21.000 liter bränsle som läckte ut i havet har tidigare tagits upp.