Kamerorna filmade gatan utanför byggnaden och var inte markerade på rätt sätt. 

Ett spanskt grannsamfund har fått böter efter att ha satt upp övervakningskameror som filmade den offentliga gatan utanför byggnaden. Kamerorna var inte adekvat skyltade och filmmaterialet kunde ses av personer som saknade tillstånd. 

Den spanska enheten för dataskydd (AEPD) var de som bötfällde samfundet. De förklarade att övervakningssystemet tillskaffade sig bilder som stred mot lagen genom att filma tredje parter och kränkte det offentliga rummet. ”Syftet med dessa kameror ska vara säkerhet för fastigheten och de som bor där, utan att kränka utomståendes rättigheter,” säger de. 

Efter att anmälan gjordes, sade ägarna till fastigheten, som delvis är ett lägenhetshotell, att kamerorna var installerade i enlighet med regelverket. I ett skriftligt meddelande, med bifogade bilder, till AEPD hävdade de att kamerorna var installerade på ett korrekt sätt. 

Annons

AEPD slog dock fast att användandet av videoövervakning inte följer de regler som finns. Detta eftersom det filmade utomstående och inte var skyltat på rätt vis. 

Alla bostadssamfund är skyldiga att se till att övervakningssystem följer gällande lagstiftning. Enheter måste vara tydligt skyltade. På skylten måste dessutom information om kamerans syfte och vem som har tillgång till materialet vara skrivet. “I alla fall, måste kamerorna vara riktade mot det privata området, undvika intilliggande grannar, och inte filma transitområden,” kommenterade AEPD.

De förklarar även att samma regler gäller för avskräckande kameror, det vill säga de som inte aktivt spelar in material men är uppsatta för att ge sken av att området övervakas. 

Samfundet fick 1 000 euro i böter. Men eftersom de till slut medgav sin skuld och sitt ansvar kunde de skrivas ner till 600 euro.