För varje år slår Spanien rekord i antalet pensionärer. Och förväntas göra så 2020 när året snart ska sammanfattas. Enbart i provinsen Málaga väntas antalet pensionärer stiga till 160.000 innan året är slut. Den 1 november var det 158.741 invånare i provinsen som var pensionärer enligt det allmänna socialförsäkringssystemet Seguridad Social visar en sammanställning som dagstidningen Diario SUR låtit göra. I genomsnitt är det 679 som blir pensionärer varje månad.

I genomsnitt går invånarna i provinsen Málaga i pension vid 64,8 års ålder. Pensionen ligger på ett genomsnitt på 1.197 euro vilket är en ökning med 65,7 euro jämfört med året innan.

Det nationella genomsnittet låg ifjol på 1.346 euro, nästan 150 euro mer än provinsen Málaga.

I november var antalet pensionärer i Spanien något lägre jämfört med samma tidpunkt ifjol. Den siffran brukar normalt stiga i slutet på året.

Annons

I provinsen Málaga var det ingen minskning i november i år jämfört med ifjol. I stället var det en ökning med 2.437 eller 1,56 procent.

Under de senaste 23 åren har antalet pensionärer fördubblats och ökningstakten kommer att påskyndas under de kommande åren på grund av den ”babyboom” som var i Spanien på 50- och 60-talet. En stor kull avslutar sin yrkesverksamma karriär.

Den genomsnittliga pensionsåldern har stigit för varje år visar genomgången i Diario SUR. 2011 gick den vid 63 år och fem år senare hade den stigit till 64,4.

År 2017 steg den ytterligare en tiondel till 64,5 för att ifjol 2019 öka till 64,8.

Bara 14 av 100 invånare i provinsen Málaga har ett privat pensionssparande.