Fuengirola kommun har skickat ut ett pressmeddelande med anledning av den omfattande fiskdöden i Fuengirolafloden senaste tiden. Renhållningsföretaget FCC har under helgen arbetat med att rensa floden från död fisk. Hittills finns ingen förklaring till fiskdöden.

Cayetano Valle Gomez vid FCC säger till nyhetsbyrån EFE att det ska röra sig om mellan fyra till fem ton död fisk. Vattnet visar tecken på mörkt skum och ringar av olika färgnyanser.

Guardia Civils enhet Seprona som arbetar med miljöbrott har inlett en utredning av händelsen.

Fuengirola kommun skriver i ett pressmeddelande att de har uppmanat den territoriella delegationen för jordbruk, boskap och fiske vid Junta de Andalucía i Málaga att undersöka orsaken till den massiva fiskdöden.

I nuläget finns det inte några uppgifter på giftutsläpp via dagvattenledningar.

Kommunen beklagar den obehagliga händelsen som har påverkat flodens fauna. De hoppas att den officiella utredningen som utförs av behöriga myndigheter ska finna orsaken till fiskdöden.