En utlyst strejk bland flygledarna i Frankrike från klockan 18 på måndagen till onsdag morgon klockan 07.00 kommer att påverka trafiken mellan Norden och Spanien. Strejken gäller alltså från klockan 18 den 6 februari till klockan 07 den 8 februari. 

Enaire som är den myndighet i Spanien som ansvarar för att leda luftfarten arbetar för att minimera den franska flygledarstrejkens påverkan. Myndigheten står i permanent kontakt med sin franska motsvarighet och Eurocontrol för att hitta alternativa vägar och omdirigering av flygtrafiken. Det skriver Enaire i ett pressmeddelande.

Resenärer uppmanas att informera sig via flygbolagens officiella kanaler. Det kan förekomma störningar i flygtrafiken som förseningar och inställda flyg.