I över två decennier har det planerats för en ny vårdcentral i Nerja. Nu har de första inledande arbetena startat med den tomt vid río Chillar där en helt ny Centro de Salud senare ska byggas.

– Det är en viktig dag. De inledande arbetena med en ny vårdcentral var ett av vallöftena under den här mandatperioden, säger borgmästaren José Alberto Armijo.

Om allt går som planerat ska det första delprojektet slutföras under andra halvan av april 2022.

Det inledande arbetet gäller att färdigställa markområdet med vägar och parkeringsplatser samt en ny rondell som byggs vid vägen Puente Viejo e Ingenio som får namnet ”De los Sanitarios”. Även dagvattenledningar, belysning, telekommunikation plus trottoar och skyltning är andra delar som ska vara klara inom sex månader.

Det första delprojektet har en budget på 834.215,50 euro.

Kommunledningen med Partido Popular, Ciudadanos, Adelante och Vox fick tidigare igenom projektet. Oppositionspartiet PSOE samt ett partilöst kommunalråd lade ned sina röster.