Föreningen Svenskar i Världen har på 660.000 utlandssvenskars vägnar skrivit brev till kulturminister Alice Bah Kuhnke och bett henne riva upp beslutet om nedläggningen av SVT World. Men kulturministern skjuter ifrån sig frågan och menar att det är SVT som tagit beslutet.

Som Svenska Magasinet kunde avslöja redan den 5 oktober kommer SWT World att läggas ned den 30 april 2017. Orsaken är att verksamheten inte längre ses som ekonomiskt hållbar på grund av ökad konkurrens.

Föreningen Svenskar i Världens generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist har skrivit ett brev till kulturministern Alice Bah Kuhnke där hon uttrycker sin bestörtning över hur lågt kontakterna med utlandssvenskarna prioriteras av regeringen.

”Enligt vår kartläggning från 2015 bor 660 000 svenskar utomlands och antalet ökar varje år. Dessa svenskar behöver kunna hålla kontakt med Sverige och följa med i debatten. SVT World har varit en oumbärlig kanal för att informera om det som berör alla svenskar utanför våra gränser” skriver Karin Ehnbom-Palmquist och nämner flera fördelar med SVT World.

Barn som bor utomlands får genom SVT World det svenska språket att hålla sig levande, det svenska kulturarv bevaras och förvaltas och för alla svenskar som jobbar och bor utomlands är SVT-World ovärderligt för att enkelt följa med i debatten och vad som händer och inte minst samband med val.

”Det är min förhoppning att kulturministern ska ompröva beslutet om att lägga ned SVT World” skriver Karin Ehnbom-Palmquist.

SVT:s vd Hanna Stjärne fick en kopia av brevet och har svarat där hon skriver att ”jag förstår verkligen er position och förstår att det är av stor vikt för utlandssvenskar att följa både det svenska språket och det svenska samhället. Som du vet är SVT:s uppdrag att sända TV i Sverige och till det kan vi utnyttja de licensmedelspengar som kommer oss till del. Ska vi bedriva någon annan verksamhet så klassas det som sk sidoverksamhet och måste då bedrivas rent kommersiellt. Om politiker väljer att ändra på detta kan ju saken komma i ett annat läge men det kommer inte hända nu eller under 2017, vårt sändningstillstånd med dess regelverk gäller t o m 2019 års slut”.

Kulturministern Alice Bah Kuhnke svar genom en tjänsteman på departementet att beslutet att lägga ner utlandskanalen SVT World inte har fattats av kulturministern eller regeringen utan av Sveriges Television och att SVT ska verka oberoende av staten och att regeringens styrning av SVT är mycket begränsad.

Sändningarna till utlandet har betraktats som en sidoverksamhet som ska bära sina egna kostnader. Hur SVT organiserar sin verksamhet och tillgängliggör program även utanför Sverige är dock i första hand en fråga för SVT skriver Anna-Karin Adolfsson, Kansliråd vid kulturdepartementet. SVT World läggs ned

SVT World gjorde minusresultat ifjol