Antalet nya bekräftade smittofall har ökat kraftigt i Spanien de senaste två veckorna. Från den 20 december till 3 januari hade Spanien totalt 1.132.280 nya fall vilket är fler jämfört med under hela december månad med 1.122.025 nya fall.
Efter flera dagar utan rapportering redovisades under gårdagen 372.766 nya fall sedan i torsdags. Det gör att incidenstalet i Spanien stiger till 2.295,8 fall per 100.000 invånare under en fjortondagarsperiod.

Det är en viss eftersläpning över helgerna som syns i statistiken liksom provtagningskapaciteten.

Åldersgrupper med högst incidenstal är personer mellan 20 och 29 år (3.639,97 fall per 100.000 invånare under de senaste 14 dagarna) följt av personer mellan 30 och 39 år (3.066,68).

Enligt landets hälsovårdsmyndigheter har totalt 6.667.511 smittats i coronaviruset SARS-CoV-2.

Rekord
Spanien sätter alltså rekord i antalet nya smittofall. Samtidigt ökar antalet coronapatienter på landets sjukhus. Vårdtrycket är dock betydligt lägre än under tidigare smittovågor. Coronapatienterna står för tio procent av sjukhusinläggningarna. När det gäller iva står coronapatienter för 21 procent av bäddarna.

Den ökade smittspridningen i december börjar nu ge avtryck på sjukvården i Spanien.

1.974 personer är så svårt sjuka att de vårdades på någon av landets intensivvårdsavdelningar (iva).

Inte samma våg
Andalusiens regionpresident Juanma Moreno besökte på tisdagen Málaga. Även om Spanien har hundratusentals nya smittade per dag är antalet coronapatienter betydligt lägre än under tidigare smittovågor.
– Vi ska inte se så mycket på antalet smittade, det är antalet sjukhusinläggningar vi ska hålla fokus på. Eller i värsta fall de som avlider.
– Den här vågen har ingenting att göra med de övriga.

Ändrade parametrar
Det finns en viss trötthet med rapporteringen av nya smittade. Det är något som både Andalusien som Valenciaregionens presidenter ger uttryck för.
– Det är nödvändigt med en period av eftertanke och att minska karantäntiden för dem med milda symtom eller asymtomatiska. Vi måste ändra parametrerna och informationen över smittade, säger Juanma Moreno.

Även Valenciaregionens president Ximo Puig är inne på lknande tankar.
– Den här krisen måste hanteras på ett annat sätt nu på grund av den höga vaccinationsgraden. Antalet intagna vid sjukhus är hälften jämfört med tidigare och dödligheten har minskat med 80 procent.

Vaccinationseffekt
Samtidigt syns en tydlig vaccinationseffekt i statistiken. Trots den rekordhöga smittspridningen ligger vårdtrycket fortfarande långt under tidigare toppnoteringar.

Spaniens regeringschef Pedro Sánchez skriver på Twitter att ”Spanien inleder 2022 med ett nytt mål som blivit uppfyllt: 90 procent av befolkningen över 12 år är fullt vaccinerade”.

Det positiva är att omikronvarianten ger mildare sjukdomsbild. Att vaccin fungerar mot svår sjukdom, även när det gäller omikronvarianten, har redan varit tydligt länge.

Genom att allt fler är fullt vaccinerade och även fått påfyllnadsdos samt att miljontals har exponerats för viruset bidrar det till växande flockimmunitet.

Experter anser att toppen ännu inte har nåtts och att antalet nya fall kommer att fortsätta att öka under de kommande veckorna.

Det finns också positiva besked. WHO:s María Neira sa i samband med en intervju på spansk radio RNE (Radio Nacional de España) att 2022 blir året då virusets mest akuta fas avtar.

Sedan den 20 december rapporterar hälsovårdsmyndigheterna 780 dödsfall med bekräftad covid-19. Mellan 1 december och 30 december avled 1.325 personer med covid-19. Sedan pandemin bröt ut är det 89.573.