Under 2023 samlades mer än 5 miljoner kilo förpackningar in i kommunen. 

Nu hoppas politikerna att utvecklingen ska fortsätta i denna positiva riktning. 

Medborgarnas ökande medvetenhet och omtanke för miljön bär frukt. Ett tydligt exempel på detta är Marbella.

Återvinningen av förpackningar översteg 5 miljoner kilo under 2023. En ökning jämfört med året innan som även syns i mängden papper och kartong som samlats in. Kommunalrådet för återvinning, Diego Lopez, är nöjd med arbetet som görs. “Tillväxten är betydande och motsvarar 204 000 kilo fler än 2022, en siffra som vi anser är mycket positiv då förpackningar är ett väldigt förorenande material,” sade han. 

Annons

Marbellas borgmästare har förklarat att man utöver förpackningarna samlade in 2,5 miljoner kilo papper och kartong, 25 730 fler än året innan. Samtidigt samlades 91 477 ton stadsavfall in, en siffra som är i stort sett samma som 2022. 

Å andra sidan minskade glasåtervinningen något. Totalt samlades 4 732 639 kilo glas under 2023. “Vi måste fortsätta arbeta så att även denna återvinning följer den uppåtgående trenden. Även om den avtog något under 2023 så är siffrorna bättre än före pandemin,” kommenterade Lopez. 

Ökande befolkning

Marbella är den av Solkustens kommuner som genererar mest avfall per invånare med 2,09 kilo per person och dag. Något som kommunen menar beror på befolkningsökningen. 

Presidenten för kommunsamväldet på västra Solkusten, Manuel Cardeña, kommenterade den ökande mängden avfall: “Vi är optimistiska eftersom ökningen är proportionell mot befolkningsökningen. Andelen avfall per invånare och dag minskar (sett till hela Solkusten) och vi ser att medvetenheten om avfallsminskning ökar”. 

På Solkusten är avfallsmängden per dag och invånare 1,59 kilo, vilket är en liten minskning jämfört med året innan då siffran var 1,6. Dessa data visar att befolkningen blir bättre och bättre på att återvinna på ett ansvarsfullt sätt.